Thursday, October 15, 2009

Animation on the Elements by Tom Lehrer

This does bring back memories. Having a chemist as a dad means you learn all sorts of strange quirks of science. Excellent animation by the way :-)


Wednesday, October 14, 2009

Tools for Researchers Autumn School

Just a quick plug from my work ;-)
Sorry, this is in Dutch, but the actual activity will also be in Dutch...

Van 2 tot 4 november 2009 organiseert SURFacademy in samenwerking met de Universiteit Leiden de Autumn School ‘Tools voor Onderzoekers’.

Er zijn veel (generieke) tools die handig kunnen zijn bij zowel het verrichten van onderzoek, als het communiceren over en publiceren van de resultaten. Deze Autumn School biedt de gelegenheid om kennis te maken en ervaring op te doen met deze tools. De Autumn School richt zich op onderzoekers en ondersteuners voor onderzoekers, werkzaam aan universiteiten en hogescholen.De school start met een inleiding op het onderzoeksproces en geeft een overzicht van het brede scala aan tools dat van belang kan zijn. Vervolgens worden hier vier thema’s uitgelicht. De tools zullen in de vorm van presentaties en workshops worden uitgediept.· In het thema e-science/grid computing wordt uitleg gegeven wat deze technologie inhoudt en de mogelijkheden die deze biedt voor onderzoek. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond hoe deze techniek in projecten is toegepast.

· ICT biedt ook mogelijkheden om onderzoeksdata gemakkelijker op te slaan en te delen. In dit thema worden voorbeelden gegeven van faciliteiten voor het online opslaan en delen van onderzoeksdata.

· Onderzoekers werken meestal samen in nationale en internationale teams. Deze samenwerking kan met collaboratories worden ondersteund. Verschillende samenwerkingsomgevingen worden getoond die zijn gebruikt in het onderzoek en ervaringen worden gedeeld.

· Als laatste thema zullen een aantal Web2.0 tools worden gepresenteerd die kunnen worden ingezet op verschillende plaatsen in het onderzoeksproces.Naast de tools in deze thema’s wordt u bij deze Autumn School ook gevraagd een eigen tool mee te nemen die u kunt delen met de andere deelnemers. Dit kan een tool zijn die aansluit bij de eerdere voorbeelden, maar het kan ook een hele andere tool zijn.

Voor meer informatie, waaronder het volledige programma en de mogelijk om je op te geven, zie: http://www.surffoundation.nl/nl/bijeenkomsten/Pages/AutumnSchool.aspxHet SURFacademy programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door SURFnet en SURFfoundation, in samenwerking met de Nederlandse universiteiten en hogescholen. De bijeenkomsten van de SURFacademy staan open voor iedereen die werkzaam is binnen het Nederlandse hoger onderwijs.Datum: maandag 2 november 2009 t/m woensdag 4 november 2009

Kosten: € 150

Locatie: Leiden

Open Access week: activities in the Netherlands


19-23 October is the international Open Access week. There will be a lot of activities in the Netherlands to promote Open Access. You can find a (hopefully quite comprehensive) list here.

Video on Open Access

A great little video on Open Access, created by Sparc...

Open Access 101, from SPARC from Karen Rustad on Vimeo.